De Parade in Museum Huis Doorn

Quotes van bezoekers over DE PARADE:

De expositie ‘De Parade’ trekt mij in een historische realiteit waar ik liever niet wil zijn, maar die me dwingt om ook mezelf te bevragen hoe ik omga met ongelijkheid in deze wereld, hoe ik mij verhoud tot mijn medemens met name in een politiek getint krachtenveld. 

CORNÉLIE VAN WAEGENINGH Honorair consul van Namibië in Nederland

Met jouw installatie heb je de vele slachtoffers van dit drama heel waardig gestalte gegeven. Ze voor ons de overgang laten maken naar de spirituele wereld van de voorouders. Een heel lichte voorstelling van een donker drama. 

ERNA BEUMERS Oud-conservator Afrika Wereldmuseum Rotterdam

DE PARADE

De geschiedenis is gelaagd en er zijn altijd nieuwe perspectieven toe te voegen. Door de feiten opnieuw te bevragen kan het zijn dat onze kijk op de geschiedenis verandert. Maar hoe neutraal zijn de feiten die er bevraagd worden? Is het niet zo dat er keuzes werden gemaakt wat er wel/niet genoteerd werd over historische gebeurtenissen? Uit onderzoeken over onderdrukking bleek dat er bepaalde stemmen vaak selectief weggelaten werden omdat het niet in het voordeel was van de dominante groep. De dominante groep bepaalde wat er werd genoteerd en dus overgeleverd werd aan ons. Het is daarom belangrijk te blijven kijken naar de geschiedenis. Te zoeken naar verhalen die niet automatisch werden genoteerd. Als verhalen die lang verborgen waren aan het licht komen, krijgen indirect ook de onderdrukten daarmee een stem. Dit gegeven is een essentieel onderdeel van mijn werk De Parade.

Ik ging op zoek naar nog niet vertelde of getoonde verhalen over de keizer en de tijd waarin hij leefde. Ik stuitte op de eerste genocide van Europa. Tachtig procent van de Herero en vijftig procent van de Nama werden vermoord door Duits keizerlijke troepen in Zuidwest-Afrika, het huidige Namibië. Over deze geschiedenis is meer dan honderd jaar gezwegen.

Men zou kunnen stellen dat Europa in haar hemd komt te staan door deze geschiedenis, net zoals de keizer in het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’. Ik heb een parade gemaakt waarin Europa haar uniform verliest, daar waar de Herero ze juist aantrekken in hun jaarlijkse parade.

Nu wij deze geschiedenis kennen, kan het bijna niet anders dan dat zij vragen oproept. Is er daadwerkelijk wat veranderd in onze houding naar Afrika? Is er sprake van gelijkheid? Of is het koloniale denken nooit weggeweest, passen wij misschien nog steeds dezelfde redenering toe?In deze installatie komen wetenschap, geschiedenis en beeldende kunst samen. Naast de installatie is er een informatieve film waarin Jan-Bart Gewald (hoogleraar geschiedenis van Afrika), Peter van Zutphen (historicus) en Jephta Nguherimo (schrijver, activist en reparatist) vertellen over deze geschiedenis. Ook is er een klein overzicht van het werkproces en is er een begeleidende tekst en audio om het werk De Parade te duiden. Neem hiervoor een koptelefoon of oortjes mee.